Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
12018-01-18OR.0007.200.2018Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lidzbarskiego na 2018 rokObowiązujący
22018-01-18OR.0007.199.2018Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lidzbarskiego na lata 2018-2030Obowiązujący
32018-01-11OR.0025.215.2018Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia upoważnień do zaciągania zobowiązańObowiązujący
42017-12-21OR.0710.32.2017Uchwała w sprawie przyjęcia "Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Lidzbarskiego na lata 2017-2020"Obowiązujący
52017-12-21OR.0007.198.2017Uchwała w sprawie Komisji Bezpieczeństwa i PorządkuObowiązujący
62017-12-21OR.0007.197.2017Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznych planów pracy stałych komisji radyObowiązujący
72017-12-21OR.0007.196.2017Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji RewizyjnejObowiązujący
82017-12-21OR.0007.195.2017Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Rady Powiatu LidzbarskiegoObowiązujący
92017-12-21OR.0007.194.2017Uchwała w sprawie ogłoszenia jednolitego teksu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Lidzbarskiego oraz warunków i zasad korzystania z przystankówObowiązujący
102017-12-21OR.0007.193.2017Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lidzbarskiego na 2018 rokObowiązujący
Strona 1 z 137