Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
12018-03-15OR.0025.228.2018Uchwała w sprawie zatwierdzenia projektu finansowanego ze środków Programu Erasmus+Obowiązujący
22018-03-15OR.0025.227.2018Uchwała w sprawie zatwierdzenia projektu finansowanego ze środków Programu Erasmus+Obowiązujący
32018-03-15OR.0025.226.2018Uchwała w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty opłat, specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2018 rokuObowiązujący
42018-03-15OR.0025.225.2018Uchwała w sprawie przedstawienia radzie powiatu sprawozdania z wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim za 2017 rokObowiązujący
52018-02-28OR.0025.224.2018Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lidzbarskiego na 2018 rokObowiązujący
62018-02-22OR.0710.33.2018Uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom i placówkom, dla których Powiat Lidzbarski jest organem rejestrującymObowiązujący
72018-02-22OR.0025.222.2018Uchwała w sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości powiatowych na lata 2018-2020Obowiązujący
82018-02-22OR.0025.221.2018Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lidzbarku WarmińskimObowiązujący
92018-02-22OR.0007.206.2018Uchwała w sprawie ogłoszenia obwieszczenia o sprostowaniu błędu w tekście jednolitym uchwałyObowiązujący
102018-02-22OR.0007.205.2018Uchwała w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznane powiatowiObowiązujący
Strona 1 z 139