Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
12017-10-19OR.0710.31.2017Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Lidzbarskiego oraz warunków i zasad korzystania z przystanków Nieobowiązujący
22017-10-19OR.0710.30.2017Uchwała w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statku lub innego obiektu pływającego Nieobowiązujący
32017-10-19OR.0710.29.2017Uchwała w sprawie wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów Nieobowiązujący
42017-10-19OR.0710.28.2017Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w Powiecie Lidzbarskim Nieobowiązujący
52017-10-19OR.0025.202.2017Uchwała w sprawie wyrażenia opiniiObowiązujący
62017-10-19OR.0025.201.2017Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udział w Programie Erasmus+Obowiązujący
72017-10-19OR.0025.200.2017Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wykorzystania funduszu wynagrodzeń pracowników samorządowych w jednostkach organizacyjnych Powiatu LidzbarskiegoObowiązujący
82017-10-19OR.0007.186.2017Uchwała w sprawie przekształcenia Szkoły Policealnej Nr 2 w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Ornecie Obowiązujący
92017-10-19OR.0007.185.2017Uchwała w sprawie przekształcenia Szkoły Policealnej Nr 1 w Zespole Szkół Zawodowych Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica w Ornecie Obowiązujący
102017-10-19OR.0007.184.2017Uchwała w sprawie przekształcenia Szkoły Policealnej Nr 2 w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Lidzbarku Warmińskim Obowiązujący
Strona 1 z 133