Kategoria: konsultacje

Ogłoszono przez Justyna Barnaś | wersja archiwalna

Zaproszenie do Konsultacji "Programu Współpracy Powiatu Lidzbarskiego z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok"

Zarząd Powiatu Lidzbarskiego 
ZAPRASZA 
organizacje pozarządowe i podmioty wymienione 
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, 1948, z 2017 r. poz. 60, 573)

do konsultacji projektu 

"Programu Współpracy Powiatu Lidzbarskiego z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok".


Projekt programu wraz z formularzem zgłaszania opinii i uwag dostępny jest na stronie internetowej: www.powiatlidzbarski.pl (zakładka – ORGANIZACJE POZARZĄDOWE) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (zakładka: „Konsultacje społeczne” w Menu Przedmiotowym).
 

Uwagi i opinie można zgłaszać w terminie: od 06.10.2017 r. do 23.10.2017 r. do p. Justyny Barnaś – Pracownika Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim (adres: ul. Wyszyńskiego 37, 11-100 Lidzbark Warmiński) na wypełnionym formularzu znajdującym się na stronie powiatu, mailem na adres: promocja@powiatlidzbarski.pl lub faxem: 89 767 79 03. 

O terminie decyduje data wpłynięcia opinii do Wydziału.

 

Załączniki: