Kategoria: opinie_rio

Ogłoszono przez Anna Drozdowska

Uchwała RIO w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Lidzbarskiego