Zarząd Powiatu - sprawozdania inne

Ogłoszono przez Zofia Mickiewicz

Sprawozdanie za rok 2016 z realizacji "Programu Współpracy Powiatu Lidzabrskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2016"