Załatw spr. wydział ds. pozyskiwania środków

Ogłoszono przez Dorota Adamowicz

Plan zamówień publicznych Powiatu Lidzbarskiego na 2018 r.

Plan zamówień publicznych na 2018 r.

Załączniki: