Oświadczenia majątkowe radni

Ogłoszono przez Anna Drozdowska

Oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu Lidzbarskiego za 2016 rok