Zamówienia publiczne

#TrybData
ogłoszenia
Termin
składania
ofert
TytułStatus
 
1Nieograniczony2018-02-282018-03-15„Remont drogi powiatowej 1399N na odcinku od granicy powiatu do km 2+670 oraz w miejscowości Krzykały“.Zakończone
2Nieograniczony2018-02-232018-03-12WYKONANIE PODBUDOWY W KM OD 2+600 DO 5+126,88 I NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ W KM OD 4+200 DO 4+900 W RAMACH INWESTYCJI PN.: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1413N NA ODCINKU ZAGONY – GRONOWO, ETAP III I IV OD KM 2+600 DO KM 5+126,88”W trakcie
3Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2018-02-092018-02-19Pełnienie funkcji Inżyniera Projektu przy realizacji projektu pn. „e-Administracja w Powiecie Lidzbarskim”Zakończone
4Nieograniczony2018-01-252018-02-09„REMONT DROGI POWIATOWEJ 1399N NA ODCINKU OD DROGI POWIATOWEJ 1988N DO GRANICY POWIATU”Zakończone
5Nieograniczony2018-01-252018-02-09„KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ POWIATU LIDZBARSKIEGO” - budynek Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Lidzbarku WarmińskimRozstrzygnięte
6Nieograniczony2018-01-252018-02-09„WYKONANIE PODBUDOWY ORAZ NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ W RAMACH INWESTYCJI PN.: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1413N NA ODCINKU ZAGONY – GRONOWO, ETAP III I IV OD KM 2+600 DO KM 5+126,88”Zakończone
7Nieograniczony2018-01-092018-01-24„KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ POWIATU LIDZBARSKIEGO” - budynek Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Lidzbarku WarmińskimZakończone
8Nieograniczony2017-12-272018-01-11„KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ POWIATU LIDZBARSKIEGO” - budynek filii Starostwa Powiatowego w Ornecie ul. Dworcowa 4"Rozstrzygnięte
9Nieograniczony2017-12-212018-01-05 „KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ POWIATU LIDZBARSKIEGO” - budynek administracyjny przy ul. Wyszyńskiego 20 w Lidzbarku WarmińskimRozstrzygnięte
10Nieograniczony2017-12-182018-01-03„KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ POWIATU LIDZBARSKIEGO” - budynek Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Lidzbarku WarmińskimZakończone
Strona 1 z 4