Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Dorota Adamowicz

DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA POWIATU LIDZBARSKIEGO I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NA 2018 ROK

Numer zamówienia: PŚZ.272.10.2017

Status: Rozstrzygnięte

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Tryb zamówienia: Nieograniczony

Termin składania ofert:

Termin otwarcia ofert:

Miejsce złożenia oferty: Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim ul. Wyszyńskiego 37, 11-100 Lidzbark Warm., pok. 206 -sekretariat

TED/UZP: 598294-N-2017

Załączniki: