Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Dorota Adamowicz

Pełnienie funkcji Inżyniera Projektu przy realizacji projektu pn. „e-Administracja w Powiecie Lidzbarskim”

Numer zamówienia: PŚZ.2601.3.2018

Status: Zakończone

Rodzaj zamówienia: Usługi

Tryb zamówienia: Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy

Termin składania ofert:

Miejsce złożenia oferty: Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim ul. Wyszyńskiego 37, 11-100 Lidzbark Warm., pok. 206 -sekretariat

Załączniki: